Beurzen/exposities

Permanente exposities:

Viba-Expo Den Bosch
Permanente expositie van ecologisch getoetste bouwproducten, water- en energiebesparende installaties en dienstverlenende bedrijven.
Locatie: "De Gruyter Fabriek" (naast de Brabanthallen), Den Bosch.
Meer informatie


 
IC-Dubo Rotterdam
Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) is met 2000 m2 vloeroppervlakte het meest vooraanstaande onafhankelijke kennis- en congrescentrum voor duurzame en innovatieve oplossingen voor de bouw- en vastgoedsector in Nederland. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Meer informatie.

 

Greenworks academy Breda
Om het Greenworks concept nog zichtbaarder te maken heeft Raab Karcher de Greenworks Academy geopend. De academy heeft drie ruimten, waar duurzaam bouwen op verschillende manier belicht wordt. Dit komt tot uiting met de thema's; Leren, Zien, en Doen. Een compleet aanbod dat interessant is voor zowel ZZP'ers, aannemers, architecten als woningcorporaties.
Meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beurzen: